Naruto

English Title: Naruto Japanese Title: ナルト – “Naruto” Author: Masatoshi Kusakabe Illustrator: Masashi Kishimoto Translator: Tomo Kimura, Janet Gilbert Genre: Action, Adventure, Fantasy Original Run: 2002 – 2009 English Run: 2006 […]

Read Article →