Guin Saga

English Title: Guin Saga Japanese Title: グイン・サーガ — “Guin Saga” Author: Kaoru Kurimoto Illustrator: Naoyuki Kato, Yoshitaka Amano, Jun Suemi, Shinobu Tanno Translator: Alexander Smith Genre: Fantasy, Adventure Original Run: […]

Read Article →